Slapovi Sopotnice

Sa 1.150 metara nadmorske visine, kroz bukovu šumu jadovničkih obronaka, sopoće reka Sopotnica. Huk vode prati je sve do ušća u Lim. Svojim kratkim tokom od samo 3.5 km reka stvara prizore koji se ne zaboravljaju. Kotrljajući se preko krečnjačkih naslaga voda se obrušava sa visine od 25 metara, koliko je visok najviši vodopad na…

Uvac

Ushićenje koje osetite kada prvi put ugledate čuvene meandre Uvca zaista je teško opisati. Dugo priželjkivana poseta Uvcu konačno se obistinila ovog juna, u nekim sasvim neobičnim okolnostima. Kada ste okruženi ovakvom prirodom zaista nije teško smetnuti s uma sva dešavanja u gradu i čitavoj zemlji. Postojite samo vi i staza pod vašim nogama. Krećemo…