Letnji vikendi u gradu mogu da budu naporni, zato brže bolje bežimo iz grada. Početak je juna i sunčani dan želimo da iskoristimo za obilazak jedne lokacije koju do sada nismo imali prilike da obiđemo. Iskreno ne znam šta nas je sputavalo u tome, budući da se nalazi na samo 40 km od Beograda. Kako želimo da budemo pored reke, pratimo Savu uzvodno i idemo da obiđemo Obedsku baru.

Nadaleko poznat kao “raj za ptice”, Specijalni rezervat prirode Obedska bara predstavljna jedinstveni močvarno-šumski kompleks u južnom Sremu. Nalazi se između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, i predstavlja ostatak napuštenog korita Save. Nekadašnji deo reke, zatim mrtvaja, i danas močvarno područje, Obedska bara pokriva površinu od oko 13 kilometara i njeno korito se zbog specifičnog oblika naziva „Potkovica”. Prirodno bogatstvo ovog prostora leži u tome što se u okviru Specijalnog rezervata nalazi jedno od retkih očuvanih plavnih ritskih područja, zatim splet mrtvaja, bara, okana, vlažnih livada, kao i mnoštvo močvarne vegetacije i stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka.

Prosečnom posetiocu ove informacije verovatno nisu bitne, ali smatram da je ipak važno saznati što više informacija o Obedskoj bari kako bismo naučili još više da cenimo ovakvo prirodno dobro. Ako samo uzmemo u obzir sledeće podatke da je ukupno registrovano bogatstvo faune ptica 220 vrsta, sisara 50 vrsta, 16 vrsta riba, preko 1200 vrsta insekata, preko 200 vrsta zooplanktona, oko 180 vrsta gljiva, 500 vrsta biljaka i 50 vrsta mahovina, verujem da podaci govore sami o značaju očuvanja Obedske bare.

Kako onda da provedete vreme u Obedskoj bari?

U okviru Specijalnog rezervata postoji Informativno-edukativni centar, park za odmor sa klupama i mestima predviđenim za piknik, drvena osmatračnica, nekoliko edukativnih staza, kao i mogućnost vožnje katamaranom i ono što je nama naravno bilo najuzbudljivije – vožnja čamcima na vesla.

Kada su staze u pitanju tu je kružna edukativna staza dužine 7 km, na stazi ima klupa i stolova, kao i 3 nadstrešnice i staza vodi kroz sam centar rezervata. Postoji i pešačka tura od 11 km Staza potkovice koju možete proci u pratnji vodiča. Sve informacije o pešačkim turama se mogu dobiti na info pultu odmah po ulasku u kompleks.

Ukoliko niste baš zainteresovani da šetate, možete se opredeliti za vožnju katamaranom koja traje oko 45 minuta tokom koje će vam vodič ispričati nešto više informacija o Obedskoj bari.

A ako hoćete malo da napregnete mišiće tu su i čamci na vesla koje možete iznajmiti od čuvara. Mislim da je očigledno za koju opciju smo se nas troje opredelili. Čamac se iznajmljuje po satnici, možete slobodno veslati i obići celu kružnu turu kao i katamaran.

Šta obići u okolini?

Nakon veslanja i odmora u parku, možete da nastavite obilazak područja oko Save i Donjeg Srema. U Kupinovu možete obići etno kuću koja se smatra jednom od najstarijih stambenih zgrada u selu. U etno kompleksu se nalazi i najstarija pravoslavna crkva u Vojvodini – crkva sv. Luke. Kada smo već u selu, svratili smo i do Save prolazeći pored neverovatnih drvoreda topole. Kada se nađete pred ovom “geometrijskom” šumom, nećete verovati svojim očima. Budući da je ovo plavno područje, šume topole su tu da spreče dalje izlivanje Save. Pa ipak tokom visokog vodostaja i tokom jeseni i zime ovaj predeo može biti skroz pod vodom. Mi smo ga posetili u nekoliko navrata, a jednom prilikom je deo šume bio i dalje pod vodom. Imajte na umu da je ovo carstvo komaraca i da ćete se tokom toplog perioda godine probijati kroz rojeve. Naročito ukoliko kao i mi krenete peške stazama do same Save.

Od ostalih “domaćih” životinja, tu su i smukovi. Ovde smo videli do sada najvećeg a pošto ne znamo da li je on više iznenadio Ivanu i mene ili mi njega i ko je više poskočio, nemamo fotku ovog pozamašnog primerka.

A kad smo već kod pozamašnih primeraka, da imamo dokaz da smo bili u svinjskom Sremu tu je i ovaj veprić koji nas nije ni konstatovao.

Više o Sremu drugom prilikom.