Sa 1.150 metara nadmorske visine, kroz bukovu šumu jadovničkih obronaka, sopoće reka Sopotnica. Huk vode prati je sve do ušća u Lim. Svojim kratkim tokom od samo 3.5 km reka stvara prizore koji se ne zaboravljaju. Kotrljajući se preko krečnjačkih naslaga voda se obrušava sa visine od 25 metara, koliko je visok najviši vodopad na Sopotnici.

Legenda kaže da se jednom sa planine Jadovnik začuo glas sa pitanjem da li da narodu koji se tu naseljavao podari sreću ili vodu. Na to meštani odgovoriše da bi radije imali vodu, a za sreću će se sami pobrinuti. Tako i bi kada je sa visova Jadovnika potekla hladna i pitka reka Sopotnica, koja do današnjeg dana nikad nije presušila.

Stoga i ne čudi poreklo imena reke. Naziv potiče od reči „sopot“ što označava vodu koja huči. Takvom vodom ovaj kraj obiluje, a u prošlosti huk vode dopunjavao je i zvuk koji je dopirao iz brojnih mlinova. Danas su mlinski točkovi utihnuli i samo poneka građevina podseća na nekadašnje bogatstvo ovog kraja.

Danas je ušuškano selo poznato po slapovima.

Protičući kroz kraški predeo planine Jadovnik, Sopotnica sadrži rastvoreni krečnjak zahvaljujući kojem je nastalo i 8 bigrenih terasa u gornjem toku reke. U kombinaciji sa ostalim prirodnim elementima oko Sopotnice taloži se šupljikava stena žućkaste boje, kalcijum karbonat, u narodu poznatiji pod nazivom siga. Kamenom iz Sopotnice zidani su i srednjevekovni manastiri Mileševa, Sopoćani i Davidovica, kao i čuvena „na Drini ćuprija“.

Danas se voda Sopotnice obrušava preko nekoliko naslaga sige formirajući nesvakidašnje slapove i vodopade.

Ono što karakteriše reku Sopotnicu jeste velika visinska razlika između ušća na 465 metara nadmorske visine, i najvišeg izvora na 1.150 metara nadmorske visine. Kompleks se sastoji od četiri kraška vrela, više izvora i osam bigrenih terasa preko kojih otiče voda gradeći živopisne vodopade i slapove.

Najatraktivniji od vodopada je „Veliki vodopad“, visok čak 25 metara. Ostali vodopadi su takođe reprezentativni sa visinom u proseku oko 19-20 metara.

Kako doći?

Selo Sopotnica smešteno je na padinama planine Jadovnik, između reka Mileševke i Lima. Selo i istoimena reka, smešteni su na jugozapadu Srbije, 20 km od Prijepolja. Do ovog mesta vodi magistalni put iz Beograda do graničnog prelaza sa Crnom Gorom. Do sela i dalje do slapova vodi uzak put.

Udaljenost od Beograda – oko 300km

Ukoliko se vas put povede ka ovom kraju, obavezno posetite i ova mesta:

Zlatar

Uvac